Jste právník?

Předávací protokol k bytu

Specializace: Občanské právo Datum: 01. června 2014 Počet stažení: 2499

bytové právo (vlastnictví nájem nájemní smlouva občanské právo

Náhled dokumentu:

Předávací protokol k bytu

I.

Smluvní strany

jméno a příjmení: …………………………………,
trvalé bydliště: …………………………………,
rodné číslo: …………………………………,
číslo OP: ………………………………….

dále jen „Přebírající“

a

jméno a příjmení: …………………………………,
trvalé bydliště: …………………………………,
rodné číslo: …………………………………,
číslo OP: ………………………………….

dále jen „Předávající“

II.

Předmět předání

Dne ……….. přebral Přebírající od Předávajícího následující:

Byt

Byt č. ………, v ……… podlaží, na adrese ………………………………………………………………………………

Klíče

Klíče od vstupních dveří do domu: ……… ks
Klíče od bytu: ……… ks
Klíče od sklepa: ……… ks
Klíče od schránky: ……… ks

Stavy na měřidlech ke dni ……………..

Elektroměr výrobní číslo: ……………………… stav: ……………………… (kWh)
Plynoměr výrobní číslo: ……………………… stav: ……………………… (m
3)
Vodoměr výrobní číslo: ……………………… stav SV: ……………………… (m
3) a stav TV: ……………………… (m3)

Stav vybavení jednotlivých místností

Kuchyně: ………………………………………………………………………………
Pokoj č. 1 (obývací): ………………………………………………………………………………
Pokoj č. 2 (ložnice): ………………………………………………………………………………
Koupelna: ………………………………………………………………………………
Předsíň: ………………………………………………………………………………
WC: ………………………………………………………………………………

III.

 Závěrečná ustanovení

Obě strany svorně prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto protokolu, a že reálně došlo k předání výše zmíněných věcí, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V .................................. dne ..................................

_____________________________                        _____________________________

                      přebírající                                                                   předávající

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2499

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 954

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 435

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 307