Jste právník?

Odvolání proti celému rozsudku

Specializace: Občanské právo procesní Datum: 15. listopadu 2014 Počet stažení: 244

odvolání žaloba rozsudek

Náhled dokumentu:

Městský/krajský soud

...........................

...........................

...........................

skrze

Obvodní/okresní soud

...........................

...........................

...........................

Ke sp.zn. ………………

Žalobce:        

……………. (jméno a příjmení, název u právnických osob)

……………. (datum narození nebo IČ u právnické osoby)

……………. (bytem, sídlo u právnické osoby)

Žalovaný:        

……………. (jméno a příjmení, název u právnických osob)

……………. (datum narození nebo IČ u právnické osoby)

……………. (bytem, sídlo u právnické osoby)

o ………..………..………..………..………..………..

Odvolání žalobce proti celému rozsudku

Dvojmo

I.

…….. soud ………..  dne ………..  rozhodl usnesením č.j. ………….. - ….., řízení o ……………………. .

II.

Žalobce se žalobou ze dne …………., jež byla doručena soudu dne …………, domáhal na žalovaném svého práva ve smyslu …………………. Soud rozhodl ve svém výroku takto: ………………………………………………………………..

Žalobce tímto napadá v zákonné lhůtě výrok č….. a výrok č …… rozsudku …….. soudu v ……… ze dne ……………….. č.j. ……………… (dále jen "rozsudek").

III.

K napadenému výroku: Soud rozhodl v bodě …. napadeného rozsudku takto: ……………… Žalovaný se domnívá, že soud pochybil, protože …………………..

IV.

Žalobce z výše uvedených důvodů navrhuje, aby odvolací soud zrušil výroky č.…. a ….. rozsudku ……… soudu v ………….. ze dne ……………, č.j. ………….. a vrátil věc k novému projednání soudu I. instance.

 

V ………….. dne ……………                            ................................................

                                                                            žalobce

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Odvolání proti celému rozsudku

Občanské právo procesní Počet stažení: 244

Žaloba o náhradu škody

Občanské právo procesní Počet stažení: 61