Jste právník?

Návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům

Specializace: Občanské právo Datum: 15. listopadu 2014 Počet stažení: 227

způsobilost k právům způsobilost k povinnostem fyzická osoba omezení svéprávnosti

Náhled dokumentu:

Obvodní/okresní soud

......................................................

.......................................................

V ........................ dne .............................

Ve věci: Návrh na omezení svéprávnosti paní/pana ………………………..


Navrhovatel/ka:

(jméno, příjmení)
bytem .............
nar.
 

Osoba, u níž navrhuji omezení svéprávnosti: 

(jméno, příjmení)
bytem .............
nar.Návrh na omezení svéprávnosti

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

K návrhu přikládám důkazy ilustrující skutkový stav.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u :

Svéprávnost ………………, narozené/ho ………. v ………., bytem …………, …….,  se omezuje ………, že není způsobilý nakládat s majetkem, jehož cena přesahuje částku 200,- Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující částku 500,- Kč.

V .................................. dne ..................................

_____________________________                      

                navrhovatel/ka

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2499

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 954

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 435

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 307