Jste právník?

Návrh na nesporný rozvod bezdětného manželství

Specializace: Rodinné právo Datum: 01. února 2015 Počet stažení: 140

manželství společné jmění manželů rodina rodinné právo zákon o rodině rozvod rozvody

Náhled dokumentu:

Okresní soud v ……

…………..

…………..

V ………… dne ………..

Navrhovatel/ka:         …… …….., r.č. ………..

                        bytem ……………………

Odpůrce/kyně:        ……. …....., r.č. …………

                        bytem …………………….

Návrh na rozvod manželství dle § 24a zákona o rodině

                        Přílohy dle textu

Soudní poplatek ve výši 1 000 Kč uhrazen kolkem

Dvojmo

I.

odpůrkyní/odpůrcem jsem uzavřel/a sňatek dne ……….. uzavřel před ………….. . U obou se jedná o manželství …….. Z našeho manželství se děti nenarodily. Naše poslední společné bydliště bylo na adrese ………………

Důkaz:

  • úředně ověřená kopie oddacího listu

II.

Manželství jsme uzavřeli po ………… známosti. Zpočátku jsme si dobře rozuměli a měli jsme se rádi. Postupně ale…..

Společně jsme dospěli k názoru, že naše manželství je hluboce a trvale rozvráceno a bez naděje na obnovení společné domácnosti. Zůstává pouze formálním svazkem. S ohledem na tuto skutečnost jsme uzavřeli dohodu o vypořádání majetkových poměrů pro dobu po rozvodu a shodli se na podání návrhu na rozvod manželství v souladu s § 24a zákona o rodině. Již déle než 6 měsíců spolu nežijeme ani nehospodaříme.

III.

Odpůrce/kyně s rozvodem souhlasí a k návrhu na rozvod se připojuje. Dále přikládáme smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu, kterou jsme uzavřeli dne ………….

Důkaz :

  • smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu ze dne ………………

IV.

Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen/a, že podmínky ustanovení § 24a zákona o rodině jsou v našem případě splněny, žádám, aby soud rozhodl podle ustanovení §115a o.s.ř., tj. bez nařízení jednání, jen na základě předložených listinných důkazů, a navrhuji, aby soud vydal tento

 

rozsudek :

 

  1. Manželství navrhovatele/lky …… …….. a odpůrce/kyně …….. ………., uzavřené dne …………. před ………………., se rozvádí.
  2. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

__________________________

………….….. – navrhovatel/ka

K návrhu na rozvod manželství navrhovatel/ky …………… a odpůrce/kyně …………………, uzavřené dne ………….. před ………………….., se připojuji.

 

 

V ………………. dne …………………………….

__________________________

………………… odpůrce/kyně

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Rodinné právo Počet stažení: 850

Návrh na nesporný rozvod bezdětného manželství

Rodinné právo Počet stažení: 140