Jste právník?

Zobrazujeme seznam advokátů poskytující právní služby v oblasti občanské právo. Najdete zde česky mluvící advokáty. K dispozici je vám také naše bezplatná právní poradna, do které vstupují se svými názory sami advokáti či právně vzdělaní administrátoři.

Mgr. Petr Kučera

Na Hradbách 2632/18, Ostrava

Občanské právo, Obchodní právo

Mgr. Pavel Střeleček

Pouchovská 1255/109b, Hradec Králové

Občanské právo, Obchodní právo

Zobrazujeme advokáty, kteří řeší například následující právní problémy: závěť poplatek u právníka sousedská šikana počítání času otcovství insolvence rozvody nemajetková újma zápůjčka test znalostí právní úkon Oplocení společenství vlastníků jednotek dědické právo dům penále bezdůvodné obohacení odpočet úroků z úvěru Náklady na studium dítěte komisionářská smlouva advokát věc reklamace ochrana osobnosti vystěhování způsobilost k povinnostem obecně prospěšné společnosti dědická práva občanské právo bolest při anestezii předkupní právo Rozvod a hypoteka dědictví převod auta z dědictví novace finanční příspěvek nadace nález věci vydržení spotřebitelské právo narušení soukromí osoba blízká občansko-právní odpovědnost darování kupní smlouva absolutní neplatnost žalovaný výplata vypořádacího podílu zemědělského družstva pochybení lékaře založení s.r.o. darovací smlouva zúžení společného jmění manželů spolky smlouva o dílo svéprávnost změna závazku fyzické osoby jednostranný právní úkon ekologická daň na auto porušení občanské právo hmotné zastoupení hypotéka závazek souhlas na cestovani pres nekolik zemi do Italie dar věřitel Elektricke vedeni opatrovník podnájem movitá věc půjčka smlouva ublížení na zdraví plnoletost zletilost registr dlužníků přepis vozidla majetkové vyrovnání nesezdaných úroky z úvěru daň zadržovací právo rozvod odpovědnost za škodu příbuzenství nový občanský zákoník dedictvi ainsolvence náhrada škody osobní vlastnictví opatrovnictví pro případ smrti odhlášení dítěte z bytu nájem notář fyzická osoba nájemní smlouva určení otcovství veřejná listina újma zdravotní pojištění nabytí nemovitosti vlastnictví právnická osoba neplatnost právního ujednání neplnění pojistné události havarované auto notářský poplatek jmění osoby zákonný zástupce spoluvlastnictví depozit zájezd vrácení darované dovolené nepojízdné auto lidská práva a svobody právnické osoby autonehoda smlouva o smlouvě budoucí rekodifikace občanského práva auto cestování byt nájem bytu oddlužení katastrální úřad Znehodnocený pozemek vypořádání spoluvlastnictví věcná práva občan spotřebitel trvalé bydliště ručení zástavní právo dluh svj odškodné ochrana spotřebitele SJM omezení svéprávnosti darování pro případ smrti osobní údaje způsobilost k právům bez STK věcná břemena škoda Problém se sousedem skrytá vada závazkové právo dlužník majetková újma Výživné dohodou vymáhání dluhu dražby bytové právo (vlastnictví sousedské právo společní jmění manželů věcné břemeno citlivé údaje promlčení přehlášení dovolená právní jednání prekluze  

Zobrazeno 11 - 20 z 5123 výsledků

Výsledky na mapě