Jste právník?

Zobrazujeme seznam advokátů poskytující právní služby v oblasti občanské právo. Najdete zde česky mluvící advokáty. K dispozici je vám také naše bezplatná právní poradna, do které vstupují se svými názory sami advokáti či právně vzdělaní administrátoři.

Mgr. Petr Kučera

Na Hradbách 2632/18, Ostrava

Občanské právo, Obchodní právo

Mgr. Pavel Střeleček

Pouchovská 1255/109b, Hradec Králové

Občanské právo, Obchodní právo

Zobrazujeme advokáty, kteří řeší například následující právní problémy: citlivé údaje nájemní smlouva katastrální úřad odpočet úroků z úvěru právní jednání vydržení finanční příspěvek bezdůvodné obohacení náhrada škody žalovaný prekluze registr dlužníků oddlužení darování trvalé bydliště občanské právo hmotné přepis vozidla dům narušení soukromí rozvod souhlas na cestovani pres nekolik zemi do Italie úroky z úvěru bez STK dědictví komisionářská smlouva věcné břemeno zájezd nepojízdné auto opatrovnictví pro případ smrti fyzické osoby nemajetková újma sousedská šikana nabytí nemovitosti Elektricke vedeni rekodifikace občanského práva majetkové vyrovnání nesezdaných zastoupení movitá věc dlužník nájem bytu pochybení lékaře způsobilost k povinnostem právní úkon nový občanský zákoník hypotéka obecně prospěšné společnosti svéprávnost spotřebitelské právo zletilost Výživné dohodou zástavní právo určení otcovství společenství vlastníků jednotek převod auta z dědictví smlouva o dílo sousedské právo test znalostí škoda neplatnost právního ujednání Náklady na studium dítěte veřejná listina věcná práva dědická práva závazek kupní smlouva reklamace dovolená zápůjčka ochrana spotřebitele zúžení společného jmění manželů Rozvod a hypoteka omezení svéprávnosti ekologická daň na auto notář fyzická osoba osobní vlastnictví smlouva dedictvi ainsolvence SJM svj půjčka výplata vypořádacího podílu zemědělského družstva podnájem spoluvlastnictví odpovědnost za škodu předkupní právo vypořádání spoluvlastnictví neplnění pojistné události porušení věcná břemena bolest při anestezii odhlášení dítěte z bytu nadace vlastnictví dar založení s.r.o. právnická osoba insolvence dědické právo bytové právo (vlastnictví zdravotní pojištění nález věci havarované auto ublížení na zdraví závazkové právo autonehoda promlčení dluh vymáhání dluhu dražby odškodné auto občansko-právní odpovědnost zákonný zástupce lidská práva a svobody daň závěť byt advokát věc počítání času darovací smlouva absolutní neplatnost spotřebitel rozvody darování pro případ smrti vystěhování občanské právo vrácení darované dovolené způsobilost k právům nájem jmění osoby majetková újma ručení cestování věřitel smlouva o smlouvě budoucí opatrovník právnické osoby Oplocení depozit zadržovací právo Znehodnocený pozemek ochrana osobnosti změna závazku penále osoba blízká notářský poplatek přehlášení novace újma plnoletost spolky osobní údaje skrytá vada příbuzenství občan společní jmění manželů otcovství Problém se sousedem jednostranný právní úkon poplatek u právníka  

Zobrazeno 11 - 20 z 5123 výsledků

Výsledky na mapě