Jste právník?

Zobrazujeme seznam advokátů poskytující právní služby v oblasti občanské právo. Najdete zde česky mluvící advokáty. K dispozici je vám také naše bezplatná právní poradna, do které vstupují se svými názory sami advokáti či právně vzdělaní administrátoři.

JUDr. Veronika Navrátilová

Ověřený profil

Matiční 730/3, Moravská Ostrava

Občanské právo, Rodinné právo, Trestní právo, Správní právo

Mgr. Lenka Boudová

Ověřený profil

Besední 441/1, Praha

Občanské právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Petra Fleglová

Ověřený profil

Školní 5336, Chomutov

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Trestní právo

Mgr. Jiří Weigl

Ověřený profil

Pražská 255/35, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Občanské právo, Obchodní právo, Správní právo

Mgr. Gabriel Brenka

Mgr. Gabriel Brenka

Ověřený profil

Štěpánská 653/17, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Mezinárodní právo soukromé, Telekomunikace

Advokátní kancelář LUŠTÍK & LUŠTÍKOVÁ

Ověřený profil

Třída Karla IV. 634/25, Hradec Králové

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Jan Durčák

Ověřený profil

Věšínova 140/5, Praha 10

Občanské právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Martin Čermák

Ověřený profil

Kabátníkova Kabátníkova 105/2, Brno

Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Správní právo

Mgr. Jan Bureš

U Prašné brány 1079/3, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Finanční právo

Zobrazujeme advokáty, kteří řeší například následující právní problémy: odpovědnost za škodu plnoletost odhlášení dítěte z bytu porušení byt občanské právo hmotné vymáhání dluhu Oplocení osoba blízká dluh neplnění pojistné události rozvod spolky registr dlužníků skrytá vada prekluze výplata vypořádacího podílu zemědělského družstva přehlášení nájemní smlouva právnická osoba Náklady na studium dítěte dědické právo pochybení lékaře nadace nález věci auto nájem bytu poplatek u právníka hypotéka dědická práva Rozvod a hypoteka SJM ochrana spotřebitele půjčka souhlas na cestovani pres nekolik zemi do Italie rekodifikace občanského práva fyzické osoby zástavní právo obecně prospěšné společnosti veřejná listina nabytí nemovitosti neplatnost právního ujednání zdravotní pojištění ublížení na zdraví zájezd Elektricke vedeni úroky z úvěru vrácení darované dovolené osobní vlastnictví komisionářská smlouva zúžení společného jmění manželů způsobilost k právům advokát změna závazku dlužník Znehodnocený pozemek ochrana osobnosti předkupní právo daň občanské právo fyzická osoba smlouva o smlouvě budoucí depozit založení s.r.o. příbuzenství opatrovnictví pro případ smrti dražby citlivé údaje věřitel náhrada škody oddlužení odškodné smlouva o dílo trvalé bydliště právní jednání bolest při anestezii opatrovník újma spotřebitelské právo lidská práva a svobody určení otcovství notářský poplatek věc narušení soukromí občansko-právní odpovědnost podnájem vlastnictví darování pro případ smrti závěť způsobilost k povinnostem dedictvi ainsolvence spoluvlastnictví přepis vozidla novace bytové právo (vlastnictví dům občan právní úkon počítání času jednostranný právní úkon cestování dědictví notář zadržovací právo škoda katastrální úřad smlouva ručení darovací smlouva žalovaný nový občanský zákoník ekologická daň na auto Výživné dohodou zletilost bez STK vydržení finanční příspěvek dovolená majetková újma otcovství věcná břemena absolutní neplatnost penále reklamace svj dar svéprávnost rozvody test znalostí převod auta z dědictví sousedská šikana autonehoda nemajetková újma závazek společní jmění manželů majetkové vyrovnání nesezdaných Problém se sousedem spotřebitel darování osobní údaje závazkové právo zápůjčka zákonný zástupce movitá věc věcná práva jmění osoby společenství vlastníků jednotek bezdůvodné obohacení nájem vystěhování insolvence vypořádání spoluvlastnictví právnické osoby kupní smlouva omezení svéprávnosti havarované auto věcné břemeno nepojízdné auto zastoupení sousedské právo promlčení odpočet úroků z úvěru  

Zobrazeno 1 - 10 z 5125 výsledků

Výsledky na mapě