Jste právník?

Zobrazujeme seznam advokátů poskytující právní služby v oblasti občanské právo. Najdete zde česky mluvící advokáty. K dispozici je vám také naše bezplatná právní poradna, do které vstupují se svými názory sami advokáti či právně vzdělaní administrátoři.

JUDr. Veronika Navrátilová

Ověřený profil

Matiční 730/3, Moravská Ostrava

Občanské právo, Rodinné právo, Trestní právo, Správní právo

Mgr. Lenka Boudová

Ověřený profil

Besední 441/1, Praha

Občanské právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Petra Fleglová

Ověřený profil

Školní 5336, Chomutov

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Trestní právo

Mgr. Jiří Weigl

Ověřený profil

Pražská 255/35, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Občanské právo, Obchodní právo, Správní právo

Mgr. Gabriel Brenka

Mgr. Gabriel Brenka

Ověřený profil

Štěpánská 653/17, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Mezinárodní právo soukromé, Telekomunikace

Advokátní kancelář LUŠTÍK & LUŠTÍKOVÁ

Ověřený profil

Třída Karla IV. 634/25, Hradec Králové

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Jan Durčák

Ověřený profil

Věšínova 140/5, Praha 10

Občanské právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Martin Čermák

Ověřený profil

Kabátníkova Kabátníkova 105/2, Brno

Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Správní právo

Mgr. Jan Bureš

U Prašné brány 1079/3, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Finanční právo

Zobrazujeme advokáty, kteří řeší například následující právní problémy: notářský poplatek autonehoda zastoupení věcná břemena závěť plnoletost nepojízdné auto trvalé bydliště absolutní neplatnost podnájem svj Oplocení rekodifikace občanského práva vystěhování narušení soukromí fyzická osoba přehlášení určení otcovství věřitel obecně prospěšné společnosti nájem bytu Problém se sousedem depozit opatrovník prekluze občansko-právní odpovědnost vydržení nový občanský zákoník finanční příspěvek reklamace spolky způsobilost k právům darování pro případ smrti ochrana osobnosti svéprávnost notář skrytá vada zákonný zástupce Znehodnocený pozemek smlouva o smlouvě budoucí bolest při anestezii majetkové vyrovnání nesezdaných vlastnictví Výživné dohodou osobní údaje poplatek u právníka jmění osoby dražby pochybení lékaře auto závazek společní jmění manželů Rozvod a hypoteka předkupní právo vymáhání dluhu právní jednání dlužník odhlášení dítěte z bytu test znalostí katastrální úřad lidská práva a svobody odškodné kupní smlouva Elektricke vedeni SJM újma hypotéka občanské právo hmotné rozvod nabytí nemovitosti osoba blízká otcovství penále dedictvi ainsolvence způsobilost k povinnostem úroky z úvěru jednostranný právní úkon bez STK daň sousedské právo společenství vlastníků jednotek zúžení společného jmění manželů zadržovací právo porušení právnické osoby registr dlužníků smlouva o dílo žalovaný věcné břemeno majetková újma dluh souhlas na cestovani pres nekolik zemi do Italie občan bytové právo (vlastnictví náhrada škody závazkové právo nájemní smlouva insolvence dovolená havarované auto byt zástavní právo škoda novace odpočet úroků z úvěru osobní vlastnictví právní úkon Náklady na studium dítěte dar počítání času neplatnost právního ujednání omezení svéprávnosti neplnění pojistné události opatrovnictví pro případ smrti převod auta z dědictví dědické právo dědictví výplata vypořádacího podílu zemědělského družstva citlivé údaje oddlužení advokát veřejná listina rozvody fyzické osoby půjčka vypořádání spoluvlastnictví nemajetková újma zápůjčka dědická práva promlčení bezdůvodné obohacení vrácení darované dovolené movitá věc věc nález věci ochrana spotřebitele občanské právo ručení komisionářská smlouva sousedská šikana příbuzenství smlouva ublížení na zdraví zdravotní pojištění cestování odpovědnost za škodu zletilost darovací smlouva založení s.r.o. nájem právnická osoba spoluvlastnictví spotřebitel dům darování spotřebitelské právo změna závazku ekologická daň na auto věcná práva zájezd přepis vozidla nadace  

Zobrazeno 1 - 10 z 5123 výsledků

Výsledky na mapě