Jste právník?

Zobrazujeme seznam advokátů poskytující právní služby v oblasti občanské právo. Najdete zde česky mluvící advokáty. K dispozici je vám také naše bezplatná právní poradna, do které vstupují se svými názory sami advokáti či právně vzdělaní administrátoři.

JUDr. Veronika Navrátilová

Ověřený profil

Matiční 730/3, Moravská Ostrava

Občanské právo, Rodinné právo, Trestní právo, Správní právo

Mgr. Lenka Boudová

Ověřený profil

Besední 441/1, Praha

Občanské právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Petra Fleglová

Ověřený profil

Školní 5336, Chomutov

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Trestní právo

Mgr. Jiří Weigl

Ověřený profil

Pražská 255/35, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Občanské právo, Obchodní právo, Správní právo

Mgr. Gabriel Brenka

Mgr. Gabriel Brenka

Ověřený profil

Štěpánská 653/17, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Mezinárodní právo soukromé, Telekomunikace

Advokátní kancelář LUŠTÍK & LUŠTÍKOVÁ

Ověřený profil

Třída Karla IV. 634/25, Hradec Králové

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Jan Durčák

Ověřený profil

Věšínova 140/5, Praha 10

Občanské právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Martin Čermák

Ověřený profil

Kabátníkova Kabátníkova 105/2, Brno

Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Správní právo

Mgr. Jan Bureš

U Prašné brány 1079/3, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Finanční právo

Zobrazujeme advokáty, kteří řeší například následující právní problémy: Znehodnocený pozemek zúžení společného jmění manželů smlouva o smlouvě budoucí vrácení darované dovolené právnická osoba darovací smlouva Výživné dohodou nový občanský zákoník rekodifikace občanského práva nález věci dlužník žalovaný fyzické osoby finanční příspěvek půjčka škoda test znalostí zdravotní pojištění rozvod souhlas na cestovani pres nekolik zemi do Italie Problém se sousedem sousedská šikana byt spolky nemajetková újma újma SJM prekluze trvalé bydliště bolest při anestezii otcovství ručení movitá věc darování změna závazku ochrana spotřebitele dluh přehlášení právní úkon spotřebitel ublížení na zdraví lidská práva a svobody věc Elektricke vedeni věcné břemeno vydržení dům občanské právo hmotné vlastnictví hypotéka počítání času neplatnost právního ujednání citlivé údaje smlouva absolutní neplatnost odpovědnost za škodu náhrada škody insolvence dědické právo notář oddlužení promlčení předkupní právo porušení bez STK skrytá vada dar společní jmění manželů darování pro případ smrti veřejná listina zákonný zástupce spotřebitelské právo auto depozit dědictví dedictvi ainsolvence majetkové vyrovnání nesezdaných zástavní právo reklamace omezení svéprávnosti věcná břemena závazek narušení soukromí zastoupení občan věcná práva opatrovník vypořádání spoluvlastnictví Náklady na studium dítěte osobní vlastnictví nepojízdné auto katastrální úřad novace ochrana osobnosti pochybení lékaře zápůjčka daň určení otcovství cestování obecně prospěšné společnosti způsobilost k právům svj neplnění pojistné události dovolená právnické osoby zadržovací právo sousedské právo spoluvlastnictví svéprávnost nájem bytu dědická práva závazkové právo jmění osoby podnájem odpočet úroků z úvěru majetková újma fyzická osoba vymáhání dluhu plnoletost Rozvod a hypoteka přepis vozidla poplatek u právníka společenství vlastníků jednotek notářský poplatek nadace penále úroky z úvěru zletilost převod auta z dědictví ekologická daň na auto bezdůvodné obohacení opatrovnictví pro případ smrti jednostranný právní úkon nabytí nemovitosti právní jednání registr dlužníků autonehoda kupní smlouva osobní údaje zájezd nájemní smlouva způsobilost k povinnostem havarované auto odškodné dražby advokát vystěhování nájem odhlášení dítěte z bytu osoba blízká věřitel bytové právo (vlastnictví Oplocení výplata vypořádacího podílu zemědělského družstva založení s.r.o. komisionářská smlouva příbuzenství občansko-právní odpovědnost občanské právo smlouva o dílo závěť rozvody  

Zobrazeno 1 - 10 z 5123 výsledků

Výsledky na mapě