Jste právník?

Zobrazujeme seznam advokátů poskytující právní služby v oblasti občanské právo. Najdete zde česky mluvící advokáty. K dispozici je vám také naše bezplatná právní poradna, do které vstupují se svými názory sami advokáti či právně vzdělaní administrátoři.

JUDr. Veronika Navrátilová

Ověřený profil

Matiční 730/3, Moravská Ostrava

Občanské právo, Rodinné právo, Trestní právo, Správní právo

Mgr. Lenka Boudová

Ověřený profil

Besední 441/1, Praha

Občanské právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Petra Fleglová

Ověřený profil

Školní 5336, Chomutov

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Trestní právo

Mgr. Jiří Weigl

Ověřený profil

Pražská 255/35, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Občanské právo, Obchodní právo, Správní právo

Mgr. Gabriel Brenka

Mgr. Gabriel Brenka

Ověřený profil

Štěpánská 653/17, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Mezinárodní právo soukromé, Telekomunikace

Advokátní kancelář LUŠTÍK & LUŠTÍKOVÁ

Ověřený profil

Třída Karla IV. 634/25, Hradec Králové

Občanské právo, Rodinné právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Jan Durčák

Ověřený profil

Věšínova 140/5, Praha 10

Občanské právo, Obchodní právo, Trestní právo, Generální praxe

Mgr. Martin Čermák

Ověřený profil

Kabátníkova Kabátníkova 105/2, Brno

Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Správní právo

Mgr. Jan Bureš

U Prašné brány 1079/3, Praha 1

Občanské právo, Obchodní právo, Finanční právo

Zobrazujeme advokáty, kteří řeší například následující právní problémy: penále Výživné dohodou odškodné spoluvlastnictví vystěhování advokát novace nájemní smlouva fyzická osoba cestování dědická práva darování neplnění pojistné události ochrana osobnosti zúžení společného jmění manželů přepis vozidla kupní smlouva Problém se sousedem souhlas na cestovani pres nekolik zemi do Italie ekologická daň na auto nabytí nemovitosti občan ochrana spotřebitele předkupní právo Oplocení jmění osoby katastrální úřad zletilost opatrovnictví pro případ smrti právní úkon nepojízdné auto notář zadržovací právo absolutní neplatnost odpočet úroků z úvěru svj darování pro případ smrti otcovství komisionářská smlouva dlužník darovací smlouva Elektricke vedeni finanční příspěvek rozvody vrácení darované dovolené osoba blízká obecně prospěšné společnosti dar závazek závazkové právo společenství vlastníků jednotek Náklady na studium dítěte rekodifikace občanského práva lidská práva a svobody nález věci byt oddlužení změna závazku právní jednání dedictvi ainsolvence test znalostí zápůjčka poplatek u právníka věcná břemena nemajetková újma bolest při anestezii žalovaný svéprávnost majetkové vyrovnání nesezdaných porušení občanské právo hmotné spotřebitelské právo omezení svéprávnosti náhrada škody věc vymáhání dluhu insolvence havarované auto odhlášení dítěte z bytu věcné břemeno spotřebitel dědické právo bezdůvodné obohacení bytové právo (vlastnictví smlouva citlivé údaje rozvod sousedské právo věcná práva sousedská šikana movitá věc pochybení lékaře úroky z úvěru zástavní právo daň vlastnictví hypotéka skrytá vada spolky autonehoda dovolená depozit dědictví věřitel plnoletost škoda neplatnost právního ujednání SJM způsobilost k povinnostem zdravotní pojištění společní jmění manželů zákonný zástupce vydržení ručení nový občanský zákoník smlouva o dílo dům občansko-právní odpovědnost bez STK závěť trvalé bydliště odpovědnost za škodu zastoupení převod auta z dědictví určení otcovství prekluze veřejná listina narušení soukromí promlčení smlouva o smlouvě budoucí půjčka právnické osoby nadace nájem bytu nájem výplata vypořádacího podílu zemědělského družstva jednostranný právní úkon způsobilost k právům registr dlužníků osobní vlastnictví založení s.r.o. ublížení na zdraví zájezd počítání času opatrovník majetková újma reklamace fyzické osoby příbuzenství újma Rozvod a hypoteka dluh občanské právo notářský poplatek podnájem osobní údaje Znehodnocený pozemek auto vypořádání spoluvlastnictví právnická osoba přehlášení dražby  

Zobrazeno 1 - 10 z 5123 výsledků

Výsledky na mapě