HledejPrávníka.cz

Zásady ochrany soukromí na portálu HledejPrávníka.cz

I. Základní pravidla

Provozovatel portálu HledejPrávníka.cz klade velký důraz na ochranu osobních údajů všech uživatelů využívajících jeho služeb. Správcem údajů a provozovatelem portálu je fyzická osoba Petr Bugyík (IČO: 87310392), která zajišťuje ochranu všech osobních údajů předaných provozovateli. Citlivé údaje jsou zvlášť chráněny proti neoprávněnému přístupu.

Portál HledejPrávníka.cz je veřejně přístupný, stejně jako většina obsahu přidaného uživateli a právníky. Jednou z hlavních služeb je zpřístupnění seznamu právníků řazených dle specializace a místa působení, a to včetně uživatelských hodnocení a dalších informací. Tyto údaje budou veřejně dostupné všem uživatelům internetu a mohou být indexovány internetovými vyhledávači.

II. Zásady zpracování provozních dat

Informace ze systémových logů portálu se používají výhradně pro účely správy serveru. IP adresy slouží ke shromažďování všeobecných statistických údajů a mohou sloužit také ke kontrole porušování pravidel v diskusi (zejména duplicity, cílená manipulace diskusí) a při zveřejňování hodnocení.

K poskytování obsahu a služeb podle individuálních potřeb používáme soubory cookies. Jejich vypnutí v prohlížeči však nezamezuje využívání služeb. Soubory cookies rovněž slouží ke shromažďování všeobecných statistických informací.

Údaje nezbytné pro registraci: E-mailová adresa, heslo, přihlašovací jméno.

Údaje zveřejněné uživatelem: Hodnocení a příspěvky v diskusi jsou podepsány zvoleným přihlašovacím jménem při registraci. Jiné údaje nejsou zveřejňovány.

Údaje zveřejněné na profilu právníka: Právník má možnost navolit, které informace mimo základních (jméno, příjmení, místo působení, specializace) o něm budou na portálu uvedeny. Součástí profilu jsou také hodnocení právníka přidaná uživateli.

III. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů a právníků je fyzická osoba Petr Bugyík (IČO: 87310392) se sídlem ve Stříbře, ul. Americká 1312. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a pravidly ochrany soukromí uveřejněných na portálu HledejPrávníka.cz.

Provozovatel zpracovává osobní údaje zadané uživatelem nebo právníkem pouze v rozsahu nezbytném k využívání služeb portálu.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích a právnících jsou uchovány v databázi využívající odpovídajících technických a organizačních prostředků k ochraně zpracovávaných dat dle aktuální legislativy. Přístup k databázi mají pouze oprávnění správci.

Právo na ověření, úpravu a odstranění osobních údajů

Uživatel nebo právník mají právo nahlížet do osobních údajů vedených o nich na portálu. Mohou je aktualizovat nebo odstranit. Dojde-li ke zneužití služeb portálu a konkrétní účet bude z tohoto důvodu deaktivován, vyhrazujeme si právo odmítnout odstranění údajů tak, abychom zamezili opětovné registraci účtu.

Osobní údaje právníka nebo uživatele poskytuje provozovatel třetím stranám jen na základě písemné žádosti podané oprávněným orgánem. V případě žádosti o poskytnutí údajů z důvodu domněnky porušení autorského práva, je třeba tuto adekvátně doložit.

Pošta zasílaná elektronicky i písemně provozovateli je archivována a může být použita jako důkazní prostředek.

IV. Externí odkazy

Provozovatel nezodpovídá za zachování zásad ochrany soukromí uplatňovaných majiteli a správci webových stránek, na které směřují odkazy umístěné uživateli nebo právníky na portál HledejPrávníka.cz. Doporučujeme se seznámit se zásadami nakládání s osobními údaji daných stránek před vložením odkazu na portál HledejPrávníka.cz. Uživatel nebo právník jsou zodpovědní za obsah, který umisťují na portál HledejPrávníka.cz.

V. Informace zasílané uživatelům a právníkům

Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat uživatelům a právníkům elektronické zprávy oznamující důležité změny na portálu. Elektronické zprávy komerční povahy lze zasílat v případě, že s tím uživatel nebo právník souhlasil. Obchodní informace se mohou zobrazovat také v rámci příchozích zpráv na systémovém účtu.