Jste právník?

Výpověď a odstupné

Datum: 29. prosince 2018

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně pracovní smlouvy a výpovědi z důvodu ukončení zakázky. K 1.3.2014 jsem nastoupil pracovní agentury jako strážný a obdržel jsem smlouvu na dobu určitou a to do 28.2. 2017. V roce 2017 jsem obdržel Dohodu o změně pracovní doby ve znění: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na následující změně pracovní smlouvy o 1.3.2017 takto: zaměstnanec je podle pracovní smlouvy ze dne 26.2.2014, změněné dohodou dne 29.12.2016 za­městnán jako strážný s rozsahem pracovní doby 35 hodin týdně na dobu určitou do 28.2 2017 s místem výkonu práce OSPAP Brno. Ode dne 1.3.2017 se pracovní poměr sjednává na dobu určitou, a to na dobu konání těchto prací: ostraha v objektu OSPAP Brno, tak aby trvání tohoto pracovního poměru nepřesáhlo 1 rok ode dne jeho vzniku, tj. nejdéledo 29.2.2020. Tento pracovní poměr může být opakován nejvýše jedenkrát na 3 roky. Zaměstnavatel je povinen upozornit zaměstnance na skončení prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. V listopadu 2018 nám bylo ústně sděleno, že agentura dostala na objektu k 31.1.2019 vý­pověď. Má agentura povinost nám dát oznámení o ukončení pracovnního poměru s následnou písemnou výpovědí v zákonných lhůtách a máme nárok na odstupné? K dnešnímu dni nám nebylo oznámeno nic. Děkuji. Procházka Jiří

Reakce:

Položit dotaz