Jste právník?

Věcné břemeno

Datum: 11. ledna 2018

Dobrý den. V bytě v rodinném domě mám zřízeno věcné břemeno užívání / pro celý byt /. Břemeno je zapsáno v katastru nemovitostí. Je zřízeno dcerou, která bydlí ve druhém bytě v domě. A dům je v jejím vlastnictví. Ve smlouvě o břemenu je uvedeno, že byt mohu pronajímat, se souhlasem majitele, v mém případě dcery. V bytě nebydlím, pronajímám ho s dcery souhlasem. Vyskytl se problém, že nájemník chce žádat o příspěvek na bydlení a úřad nechce uznat jako pronajímatele mne, ale že byt ve věcném břemenu může pronajmout pouze majitel. To je ale v rozporu s ujednáním ve smlouvě o věcném břemenu, kdy já mám výhradně právo užívání. Prosím o informaci, jak v tomto případě postupovat.

věcné břemeno

Reakce:

Položit dotaz