Jste právník?

Rozhodnutí o přidělení družstevního bytu

Datum: 01. května 2019

Zdravím Předmětem dotazu je je majetkové vyrovnání s mou bývalou ženou V září 1989 jsem od mého zaměstnavatele dostal po zaplacení členského příspěvku a po zaplacení peněz tehdejšího JZD, družstevní byt. Zhruba po měsíci jsem se oženil a moje žena samozřejmě bydlela se mnou.Nyní jsme rozvedeni. Moje bývalá žena nikdy nebyla členkou družstva,ale přesto dala podnět k majetkovému vyrovnání právě kvůli tomuto bytu. Otázka tedy zní: Může v tomto uspět? A ještě jedna otázka.Bývalá žena po mě požaduje originál rozhodnutí o přidělení družstevního bytu pro svoji právničku. Otázka: Jsem povinen ji ho zapůjčit?

Je zde vedená pod článkem 3 ve kterém se píše toto: V souladu s ustanovením § 172 odst. 2, § 175 odst.1 a 3,§176 obč.zákoníku a čl.45 stanov družstva vzniklo právo společného užívání bytu manžely.Společným uživatelem je manželká člena ............... Společné členství manželů podle §175 odst. 2 a 3 obč.zákoníku a článku 29 stanov družstva vzniklo – nevzniklo. TOTO JE NEOZNAČENÉ Právo společného užívání bytu manžely nevzniklo Děkuji za odpověd

Reakce:

Položit dotaz