Jste právník?

Přestupek prov. vozidla dle ust. §125c odst5, písm f, zák.361/2000Sb.

Datum: 28. dubna 2019

Prosím o radu : Dne 25.6.2017 změřeno vozidlo jehož jsem prov. aut. radarem v obci . Po odečtu překročeno na 50 o 21Km. Dne 3.11.2017, obsílka , výzva od spr. org k uhrazení určené částky 900Kč. Dle ust. §125h odst.1, zák 361/200Sb. Udal jsem písemně řidiče, s tím, že byl poučen nad rámec dle zák361/200Sb. a že vozidlo mu bylo v uvedený čas zapůjčeno k převozu mat. na jeho soukr. pozemku, na který se nevztahuje účinnost tohoto zákona. Dne 23.4.2019 mi došla nestandartně obsílka od spr. org. adresovaná na mě, převzala bez ověření totožnosti pošťačkou manželka , kde se praví, že jsem vinen a ukládá se mi pokuta 2500?-Kč dle §125c odst.5 písm.f zák 361/200Sb. Orgán praví, že následným šetřením v základních registrech zjistil, že údajný řidič 12.11.2017 zemřel. Str. org. uvedl, že aniž zahájil řízení o přetupku podle ust. 125c odst 1, písm.f bod 3 věc odložil , neboť nebyly zjištěny skutečnosti oduvodnující zahájit řízení proti určité osobě. Poprosím o radu jestli podat odpor? Lhůty. Odpovědnost, důvod pro nezahájení řízení atd.. Poprosím o radu a formulaci co odepsat ….Díky…

Reakce:

Položit dotaz