Jste právník?

Dědické právo

Datum: 28. listopadu 2017

Usnesením notáře bylo rozhodnuto o dědictví po mém zemřelém manželovi. V rámci usnesení bylo rozhodnuto o odměně notáře, která zahrnovala částku dle vyhlášky č. 196/2001 Sb. a dále částku za sdělení, zda je evidována listina o právních jednáních pro případ smrti, dále částka za poskytnutou listinu – smlouvu o manželském majetkovém režimu a dále DPH ve výši 21 %. Proti části usnesení o odměně notáře jsme se se synem odvolali, konkrétně proti úhradě za smlouvu o manželském majetkovém režimu, kterou mám ve svém vlastnictví a neměla jsem problém ji notáři poskytnout ( a již jsem jednou za tuto listinu zaplatila), a dále proti úhradě DPH, protože dle výše uvedené vyhlášky mám zaplatit určité procento z částky, a není ve vyhlášce uvedeno včetně DPH a není mou vinou, že je notář plátce DPH. Pokud bych měla možnost si notáře vybrat i tuto skutečnost bych při výběru zohlednila. mě DPH nikdo nevrátí. Já si dobrovolně notáře nevybrala a nevidím důvod proč bych jako pozůstalá měla na toto doplácet. Dnes jsem obdržela rozhodnutí krajského soudu, že usnesení okresního soudu potvrzuje, s tím, že proti tomuto usnesení není přípustné odvolání, ani dovolání. Protože s tímto nesouhlasím, prosím o radu jaký opravný prostředek mohu použít, jakou mám lhůtu na podání opravného prostředku a komu ho mám adresovat. Děkuji za radu a jsem s pozdravem

Reakce:

Položit dotaz