Jste právník?

Darovací smlouva finanční dar

Specializace: Občanské právo Datum: 15. prosince 2015

Mám dotaz. Byla jsem své mamince soudně stanovena opatrovníkem ve věcech právních ( zastupování ve všech právních úkonech,zastupování a jednání se soudy,peněžními ústavy,na úřadech,s veškerými orgány státní správy,přebírání pošty,vyřizování běžných záležitostí. Maminka vlastní vkladní knížku a můj bratr má na knížku podpisové právo= může z ní vybírat,zrušit ji atd. a knížku má u sebe on. Já, jelikož za maminku vyřizuji i finanční transakce = platby a doplatky z obecního bytu + zálohy a vyúčtování záloh,dále ukončení smlouvy o nájmu a předání obecního bytu obci,doplatky za léky,zdravotní pomůcky,ošacení atd a bohužel nejsem tak movitá,abych platila toto ze svého a finance na knížce mají k tomu sloužit Chci se zeptat: 1.Musí mi jako opatrovníku na požádání bratr knížku vydat nebo ne? 2.Mohu knížku( pokud mám jen její číslo) po dohodě s maminkou,zru­šit,i když knížku fyzicky nemám u sebe? 3.Pokud by se maminka, po vzájemné dohodě, rozhodla mi darovat vklad na knížce = sepsání darovací smlouvy, a vklad byl využitý v její prospěch (tzn.např.doplatky za pobyt v domově pro seniory,za léky,ošacení,na vyúčtování doplatku energií a nájmu z bývalého bydliště= z obecního bytu,kde byla v nájmu,na finanční dárky pro vnuky např.narozeni­ny,vánoce…,pop­řípadě zaplacení jejího pohřbu) může se mnou jako s opatrovníkem sepsat darovací smlouvu,když ji i podpisově zastupuji a jednám v jejich záležitostech?Pod­pis na smlouvě by v jejím případě podepisoval kdo= ona nebo já?Je v tomto případě třeba nutný ještě podpis jiné nezávislé osoby jako svědka? Jde i o to,že se chceme vyhnout zdlouhavému dědickému řízení v případě úmrtí maminky,…maminka vlastní pouze tuto vkladní knížku,když pominu drobné věci z bývalé domácnosti .
Já jako dcera nemám tolik financí,abych mohla zaplatit ze svého pohřeb a další záležitosti.Maminka má totiž na vkladní knížce i část peněz vyhrazeno na pohřebné. Prosím tedy o Vaše stanovisko a radu,jak postupovat.Děkuji Jana V.

darovací smlouva

Odpovědi (1)

Mgr. Zuzana Veselá

Datum: 20. prosince 2015

Dobrý den,

díky za dobrý dotaz. Neznám celé pozadí situace, zejména k jakým rozhodovacím úkonům je maminka vzhledem ke svému stavu způsobilá, tak odpovím spíše obecně:

  1. Jakožto opatrovník jste oprávněna se starat i o jmění zastoupeného. K jeho výkonu logicky potřebujete mít přístup k finančním prostředkům určeným k uhrazení běžných nákladů. Bratr by vám tedy měl knížku vydat, vyzvěte ho s odůvodněním, že potřebujete pracovat s prostředky z titulu své opatrovnické pozice. Pokud vám knížku nevydá, bude třeba obrátit se na soud, který rozhodl o vašem opatrovnictví.
  2. Ohledně zrušení knížky: tady bude potřeba se poradit s konkrétní bankou. Bylo by to nejrychlejší řešení, ale záleží na konkrétních podmínkách finanční instituce. Vkladních knížek v hmotné podobě je dnes již minimum.
  3. Vzhledem k tomu, že darování je dvoustranný právní úkon, pravděpodobně by tato darovací smlouva nebyla platná. Celou věc můžete probrat s notářem, ale myslím si, že zde přijde ke slovu § 461 písmeno 1. NOZ: (1) Spravuje-li zákonný zástupce nebo opatrovník jmění zastoupeného, náleží mu běžná správa takového jmění. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se jměním zastoupeného schválení soudu.

Snad jsem vás aspoň trochu nasměrovala.

Zdraví Zuzana

Reakce:

Položit dotaz

Témata ze stejné rubriky

Insolvence

Datum: 17. března 2015 Odpovědí: 10

Vydržení pozemku a dobrá víra

Datum: 25. dubna 2016 Odpovědí: 7

Prodej telefonu

Datum: 11. listopadu 2016 Odpovědí: 6

Přepsání dědictví

Datum: 04. srpna 2016 Odpovědí: 6

Rozvodove vyrovnani financniho majetku

Datum: 28. září 2015 Odpovědí: 6